Naturarena Rotsee: Baugespann Neubau Ruderzentrum steht

  Naturarena Rotsee: Baugespann Neubau Ruderzentrum steht

Bilder des Baugespanns.